Genåbning af indendørs træning

Vi har genoptager indendørs træning og arbejder pt med særlige retningslinier. 

Bestyrelsen og trænerne har i fællesskab udarbejdet et sæt retningslinjer, (se nedenfor), som du som forældre eller fægter skal gøre dig bekendt med inden du møder op til træning.

Reglerne er et supplement til retningslinjerne fra DFF, som du også skal læse inden opstart.

GLF's Corona retningslinjer er lavet, for at vi kan passe på hinanden og også overholde skolens regler, der er lavet for at passe på de børn, der benytter hallen i skoletiden.

GLF’s retningslinjer i forbindelse med Corona/COVID-19

GLF’s retningslinjer er et supplement til de retningslinjer, der er udstukket af Dansk Fægteforbund og gælder indtil andet oplyses.

* Gå ikke ind i bygningen før træningstiden starter

* Adgang til hallen skal foregå fra døren nærmest P-pladsen og ned langs gangen med indgang for enden af salen.

* Vi har kun adgang til den del af hallen, der vender ned mod depotrummet, da skolen bruger den anden halvdel.

* Udstyr/borde/stole, som anvendes af skolen, må ikke berøres. I tilfælde af at det sker skal disse rengøres.

* Omklædningsrummene må ikke benyttes, så vær omklædt hjemmefra (ex fægtebukser)

* Toilettet lige inden for døren til omklædningsrummene må dog benyttes

* Sprit hænderne af ved indgang til hallen. Medbring meget gerne din egen sprit

* Medbring eget udstyr, hvis du har. Hvis du ikke har, kan du låne klubbens. I så fald låner du udstyret og skal tage det med hjem hver gang indtil Corona perioden er ovre. Dit udstyrslån skal registreres og afmeldes ved aflevering.

* Der er kun adgang til depotrummet ifølge med klubbens ledelse og trænere.

* Forældre anmodes om at hente og bringe udenfor bygningen og ikke at opholde sig i bygningen under træningen.

* Forlad bygningen med det samme, når træningstiden er slut (hyggesnak gerne udenfor). Alle bedes holde tiderne og forældre bedes afhente børn præcist ved træningens ophør, så klubbens ledelse og trænere kan nå at rengøre udstyr og overflader inden næste hold ankommer.