A - Å

Bestyrelsen kan altid kontaktes via glostrupfaegteklub@outlook.dk. Medlemmer og yderligere kontakt information vil fremgå af nyhedsbreve.

Brugt udstyr kan med fordel købes og sælges via facebook gruppen ”Fægteudstyr. Køb & Salg.”, eller via klubbens egen facebook side. Hvis klubbens medlemmer ikke kan sælge brugt udstyr er der mulighed for at klubben kan købe udstyret til reducerede priser.  

E-mail adresse til klubben: glostrupfaegteklub@outlook.dk.

Facebook Følg med i klubbens aktiviteter, stævner, osv. på Glostrup fægteklubs facebook side, og brug gerne klubbens facebook gruppe til spørgsmål, samkørsel til stævner, resultater osv.

Festival Glostrup Festival afholdes i slutningen af august. Fægteklubben er på pladsen.

Forsikring Husk at nogle forsikringsselskaber betragter fægtning som en farlig sport. Undersøg derfor selv hvordan du er dækket i eget selskab.

Hjemmeside www.glostrupfaegteklub.dk

Glostrup Festival, august 2018

Glostrup Festival, august 2018

Indmeldelse sker ved at udfylde indmeldelsesblanket. Blanketten udleveres i klubben og afleveres til Annette (kasserer) eller Dan (træner).

Klubmærker kan erhverves for 50,- i klubben.

Klubtøj Købes i Sportscentret Rødovre, se yderligere info her på klubbens hjemmeside.

Knækkede klubvåben påhviler medlemmet og afregnes over kontingentopkrævningen - p.t. med kr. 150,- pr. klubvåben, som du knækker.

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Opkrævninger fremsendes pr. e-mail og kontingent betales forud (halvårligt ca. 1/9 og 1/3). Betaling sker ved overførsel til klubbens konto i Arbejdernes Landsbank: Reg nr. 5326 Konto nr. 0246512 eller via Mobile Pay 22073.

Husk altid at angive medlemmets navn ved kontingent betaling.

Aktive under 25 år:           1600 kr. pr. år.

Aktive 25 år og opefter:   1900 kr. pr. år.

Passive:                               100 kr. pr. år.

Aktive medlemmer under 25 år der skal på efterskole, højskole eller tilsvarende kan opretholde aktivt medlemskab til halv kontingentsats.

For aktive medlemmer, der har deres primære medlemskab (og licens) i en anden dansk fægteklub er det årlige kontingent reduceret til hhv 1400 og 1700 kr. pr. år. 

Kulturnat Pisten er åben til Glostrup Kulturnat ved Brandstationen. Mød os og prøv en kamp eller vær med til at fortælle om klubben og hjælpe en masse til at prøve at fægte. 

Mobile Pay til klubben sker via 22073

Nyhedsbreve udsendes pr. e-mail til klubbens medlemmer ca. 4 gange årligt.

Privatlivspolitik for klubben findes her.

Sommerferieaktiviteter Som et led i rekruttering af nye medlemmer er klubben en del af kommunens sommerprogram for børn. Medlemmer kan selvfølgelig også tilmelde sig disse arrangementer.

Startgebyr i forbindelse med hold konkurrencer ved stævner dækkes af klubben. Udlæg refunderes ved fremsendelse af detaljer til klubbens mail.

Stævnekalender kan ses på www.faegtning.dk/staevner og vil også løbende blive annonceret i forbindelse med træning.

Træning foregår i Nordvanghallen ved Nordvangskolen, Sofielundsvej 120, 2600 Glostrup

Se træningstider på forsiden.

Træningslejre Dansk Fægte-Forbund arrangerer flere træningslejre henover året både for B&U og voksne. Herudover er der andre aktiviteter arrangeret i forskellige klubber, følg med på www.faegtning.dk/aktiviteter

Til DM for kadet & junior, januar 2019

Til DM for kadet & junior, januar 2019

Udstyr vil være til låns i klubben i det første halve års tid eller efter aftale. Herefter forventes det, at man lidt efter lidt anskaffer sit eget.

1-2 gange årligt er der mulighed for at spare forsendelsen i forbindelse med et fælles køb gennem klubben.

Udmeldelse eller ændring af medlemskab kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer: glostrupfaegteklub@outlook.dk. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel inden udgangen af kontingentperioden. Modtagelse af udmeldelse vil blive bekræftet.

Vedtægter for klubben findes her.  

Yderligere information Skriv, ring eller spørg løs når du er i klubben.  

Læs desuden mere om fægtning, stævneregler og meget mere på DFFs hjemmeside: www.faegtning.dk